ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

สเป็ครถ เครื่องยนต์ สี รุ่นรถ Honda Civic FB
รูปภาพ

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย My KOIL » จันทร์ 17 มิ.ย. 2013, 21:04

เห็นพี่ๆ สนใจกันหลายคนผมไปศึกษามาเลยเอามาแบ่งปันครับ
แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ (catalytic converter) หรือเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา ซึ่งคนไทยนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า "แคท" นั้น เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ลดไอเสีย ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อุปกรณ์นี้เกิดจากแรงกดดันของภาครัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ต้องการให้รถ ยนต์ทุกคันที่ผลิตออกมาปลดปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ น้อยลง ทั้งนี้จากข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยไอเสียของรถยนต์ต่าง ๆ ที่ผลิตออกมาก่อนปี ค.ศ.1966 (พ.ศ.2509) พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วรถยนต์ 1 คันที่วิ่งเป็นระยะทาง 1 ไมล์ (ประมาณ 1.6 กม.) มีการปล่อยสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นไอน้ำมันที่เหลือจากการไม่ถูกเผาไหม้ออกมาจำนวน 10.6 กรัม ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide - CO) คิดเป็นน้ำหนัก 84 กรัม และปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (nitrogenoxide - NOx) ออกมาคิดเป็นน้ำหนัก 4.1 กรัม แต่กว่าที่จะมีรถยนต์ติดแคทาลิติกฯ รุ่นแรกออกมาจำหน่ายก็ต้องรอถึงปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518) แคทาลิติกฯ ที่ติดรถยนต์รุ่นแรก ๆ นั้นเป็นแบบ 2 ทาง (two-way catalytic converter) สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารไฮโดรคาร์บอนได้เพียง 2 ชนิดเท่านั้น จนปลายทศวรรษที่ 70 จึงมีแคทาลิติกฯ แบบ 3 ทาง (3-way catalytic converter) ที่ลดได้ทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สารไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์การทำงานของแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์

แคทาลิติกฯ ทำหน้าที่เปลี่ยนไอเสีย 3 ชนิดได้แก่ สารไฮโดรคาร์บอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน และไอน้ำ ด้วยปฏิกิริยาทางเคมีออกซิเดชัน (oxydation) และรีดักชัน (reduction) สมการเคมีข้างล่างแสดงถึงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น โดยปฏิกิริยาสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ แต่ว่าอัตราการเกิดจะช้ามาก ดังนั้นจึงต้องใช้สารเร่งปฏิกิริยาหรือแคทาลิสต์ (catalyst) เพื่อให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดเร็วขึ้น
2CO + O2 --------> 2CO2 (1)


CxHy + O2 --------> CO2 + H2O (2)


2NOx --------------> N2 + O2 (3)สารแคทาลิสต์ที่ใช้ในการเปลี่ยนไอเสียเป็นโลหะจำพวก "โลหะมีตระกูล" (novel metals) คือเป็นโลหะที่เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ แพลทินัม (platinum - Pt) แพลเลเดียม (palladium - Pd) และโรเดียม (rhodium - Rh) เหตุที่ต้องใช้สารแคทาลิสต์หลายชนิด เนื่องจากสารแคทาลิสต์หนึ่งเหมาะกับปฏิกิริยาเคมีแบบหนึ่งเท่านั้น โดยโรเดียมถูกใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยารีดักชัน ของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ส่วนแพลทินัม และแพลเลเดียมใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ และสารไฮโดรคาร์บอนพัฒนาการของแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์

การปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแคทาลิติกฯ มีตั้งแต่เริ่มต้น แคทาลิติกฯ รุ่นแรกเริ่มภายในถูกบรรจุด้วยเม็ดอลูมินา (alumina - เป็นวัสดุเซรามิกส์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ Al2O3) ไว้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากใช้เม็ดอลูมินาเป็นฐานรองรับ (substrate) โลหะแคทาลิสต์ แต่ว่าแคทาลิติกฯ รุ่นหลังจนถึงปัจจุบัน โลหะแคทาลิสต์จะถูกเคลือบบนฐานรองรับ ที่มีลักษณะเป็นช่องกลวงคล้ายรังผึ้ง (honeycomb) ซึ่งตัวฐานรองรับอาจทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมหรือคอร์เดียไรต์ (cordierite - เป็นวัสดุเซรามิกส์ชนิดหนึ่ง มีชื่อทางเคมีว่า แมกนีเซียมอลูมิโนซิลิเกต (Mg2Al4Si5O18)) ก็ได้ ฐานรองรับแคทาลิสต์แบบหลังมีข้อดีกว่าแบบเม็ดอลูมินา เนื่องจากลักษณะโครงสร้างที่เป็นช่องกลวงช่วยลดแรงดันย้อนกลับ (back pressure) ของไอเสียได้ดีกว่า แต่ว่าต้นทุนการผลิตฐานรองแบบรวงผึ้งนั้นสูงกว่านอกจากรูปแบบของฐานรองรับที่เปลี่ยนไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอีกอย่างคือ ความหนาแน่นของจำนวนช่องของฐานรองรับ แคทาลิติกฯ รุ่นแรก ๆ (ผลิตออกมาในปี ค.ศ.1974) มีความหนาแน่นของช่องขนาดเล็กประมาณ 200 ช่อง/ตร.นิ้ว และผนังแต่ละช่องมีความหนาราว 0.305 มิลลิเมตร แต่ในปัจจุบันแคทาลิติกฯ ที่ผลิตออกมามีความหนาแน่นของจำนวนช่องหลายรุ่น ตั้งแต่ 400, 600 หรือ 1,000 ช่อง/ตร.นิ้ว ซึ่งผนังของแต่ละช่องหนาเพียง 0.025 มิลลิเมตรเท่านั้น จำนวนช่องที่มากขึ้นทำให้มีพื้นที่ผิวในการทำปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการลดปริมาณก๊าซพิษเพิ่มสูงขึ้นเรื่องของ "ฮวงจุ้ย" ก็สำคัญ! แต่ในที่นี้หมายถึง การจัดเรียงตำแหน่งต่าง ๆ ภายในอุปกรณ์แคทาลิติกฯ เนื่องจากภายในแคทาลิติกฯ มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น 2 อย่าง คือ ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน ซึ่งอาศัยโลหะแคทาลิสต์ต่างชนิดกัน ดังนั้นจึงต้องแยกพื้นที่สำหรับการเกิดปฏิกิริยาเคมีออกจากกัน แคทาลิติกแบบ 3 ทางจึงมีฐานรองรับ 2 ชิ้นแยกจากกัน ชิ้นหนึ่งเคลือบโรเดียมเพื่อเร่งปฏิกิริยารีดักชัน(บริเวณA) อีกชิ้นหนึ่งเคลือบด้วยแพลเลเดียมหรือแพลทินัมเพื่อเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน(บริเวณB) จากปฏิกิริยาเคมี (3) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จะถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจน และก๊าซออกซิเจน ซึ่งออกซิเจนที่ได้จาก (3) สามารถนำไปใช้ทำปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารไฮโดรคาร์บอนต่อได้ ดังนั้นภายในแคทาลิติกฯ จึงออกแบบให้ฐานรองที่เคลือบโรเดียมอยู่ข้างหน้าฐานรองแพลทินัม (หรือแพลเลเดียม) เสมอ
Credit : http://www.mtec.or.th/index.php?option= ... &Itemid=36
CFBT. 1659
ชื่อ : We Koh
รุ่น/สี : 1.8 E AT/ สีขาวทาฟเฟต้า
ชุดแต่ง : Modulo
ชื่อรถ : "น้องหมอก" (อันนี้แฟนขับ)
แต่ถ้าอยู่กับผม : "ม้าสีหมอก" ^ ^
ภาพประจำตัวสมาชิก
My KOIL
ไมล์สะสม LV.13
ไมล์สะสม LV.13
 
โพสต์: 268
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 29 เม.ย. 2013, 11:03
ที่อยู่: Chonbury

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย Devilviper » จันทร์ 17 มิ.ย. 2013, 21:05

NewweN เขียน:
Devilviper เขียน:รถคันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ

อีกอย่างครับ ท่อไม่ร้อนมากด้วยครับ

เอามือไปอังตอนไหนฮะ ถึงไม่ร้อนมาก :oops:


ตอนรถจอดกลับมาจากทำงาน

จับท่อก็จับแล้วครับ แต่ท่อผมไม่ใช่ท่อเดิมนะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Devilviper
ไมล์สะสม LV.49
ไมล์สะสม LV.49
 
โพสต์: 1462
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 25 ก.พ. 2013, 04:15

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย NewweN » จันทร์ 17 มิ.ย. 2013, 23:53

Devilviper เขียน:
NewweN เขียน:
Devilviper เขียน:รถคันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ

อีกอย่างครับ ท่อไม่ร้อนมากด้วยครับ

เอามือไปอังตอนไหนฮะ ถึงไม่ร้อนมาก :oops:


ตอนรถจอดกลับมาจากทำงาน

จับท่อก็จับแล้วครับ แต่ท่อผมไม่ใช่ท่อเดิมนะ

อ่อครับ :Oo:
ภาพประจำตัวสมาชิก
NewweN
ไมล์สะสม LV.58
ไมล์สะสม LV.58
 
โพสต์: 2303
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 12 พ.ค. 2012, 19:28

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย Kengi@Civic » อังคาร 18 มิ.ย. 2013, 22:57

ท่อไม่ร้อนนี่มันดียังไงเหรอครับ รบกวนสอบถามเป็นความรู้ครับผม พอดีไม่ค่อยรู้เรื่องท่อ เกี่ยวกับท่อที่เปลี่ยนมาด้วยป่ะครับผม ทำร้านไหนอ่ะครับ แหะๆ
>>>ชอบแบบเรียบๆ ไม่เยอะ!<<<
ภาพประจำตัวสมาชิก
Kengi@Civic
ไมล์สะสม LV.5
ไมล์สะสม LV.5
 
โพสต์: 115
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 18 มิ.ย. 2013, 11:42

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย Devilviper » อังคาร 18 มิ.ย. 2013, 23:12

ดีคือ ไม่ร้อนนั่นล่ะครับ ใครไปโดนเนื้อจะไม่พอง แบบมอไซด์

ไอเสียไม่ได้ออกมาเปนควัน มันออกมาเปนไอน้ำ มันร้อนอยู่แปบนึงเท่านั่นล่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Devilviper
ไมล์สะสม LV.49
ไมล์สะสม LV.49
 
โพสต์: 1462
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 25 ก.พ. 2013, 04:15

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย Kengi@Civic » อังคาร 18 มิ.ย. 2013, 23:39

Devilviper เขียน:ดีคือ ไม่ร้อนนั่นล่ะครับ ใครไปโดนเนื้อจะไม่พอง แบบมอไซด์

ไอเสียไม่ได้ออกมาเปนควัน มันออกมาเปนไอน้ำ มันร้อนอยู่แปบนึงเท่านั่นล่ะ


โห เทพสุดๆฮะ
>>>ชอบแบบเรียบๆ ไม่เยอะ!<<<
ภาพประจำตัวสมาชิก
Kengi@Civic
ไมล์สะสม LV.5
ไมล์สะสม LV.5
 
โพสต์: 115
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 18 มิ.ย. 2013, 11:42

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย Eakachai777 » พุธ 19 มิ.ย. 2013, 13:32

Honda ผลิต H2O คืนธรรมชาติ
:geek: :geek:
**********************************************************************************************
CFBT No.1756 BANGKOK

To made a photo not to take a photo.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Eakachai777
ไมล์สะสม LV.15
ไมล์สะสม LV.15
 
โพสต์: 311
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 16 พ.ค. 2013, 19:24

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย nemesis » พุธ 19 มิ.ย. 2013, 18:57

Eakachai777 เขียน:Honda ผลิต H2O คืนธรรมชาติ
:geek: :geek:

:) :D
CFBT 270
ภาพประจำตัวสมาชิก
nemesis
ไมล์สะสม LV.3
ไมล์สะสม LV.3
 
โพสต์: 62
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 16 พ.ค. 2012, 18:10

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย Tanetane nakrab » อาทิตย์ 25 ส.ค. 2013, 16:44

8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) ความรู้ล้วนๆ สุดยอดดด
Tanetane nakrab
CFBT No.1962
1.8E NAVI ดำ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Tanetane nakrab
ไมล์สะสม LV.1
ไมล์สะสม LV.1
 
โพสต์: 35
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 23 ส.ค. 2013, 12:54

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย NookniC » พุธ 18 ก.ย. 2013, 21:11

ความรู้ล้วนๆเลย สำหรับคนไม่มีความรู้ทางนี้อย่างผม :?
_____________________________________________________________________
CFBT No.2013
ภาพประจำตัวสมาชิก
NookniC
ไมล์สะสม LV.3
ไมล์สะสม LV.3
 
โพสต์: 68
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 26 ก.ค. 2013, 20:48
ที่อยู่: Nonthaburi,Thailand

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย optimum » พุธ 18 ก.ย. 2013, 21:42

Devilviper เขียน:พึ่งจารู้ว่าเจ้า Civic FB เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไง

วันนี้เปลี่ยนท่อมา แล้วลองเอามือไปอัง จะทดสอบแรงกันลม

ปรากฏว่า มือมีไอน้ำมาเกาะ เปียกฝ่ามือเลย

ควันก็ไม่มีออก มีแต่ลม กับไอน้ำจริง

ที่ท่อเดิม ก็ไม่มีเขม่าควันไอเสียติดที่ปลายเลย มีแต่รอยเปื้อนดินจากฝน

สุดยอดจริงๆ :o
ไปเปลี่ยนท่อ เป็นแบบไหนหรอครับ ... ผมจะได้ขอความรู้ไปเปลี่ยนมั้ง ... ^^

รูปภาพ
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
optimum
ไมล์สะสม LV.4
ไมล์สะสม LV.4
 
โพสต์: 93
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 21 ส.ค. 2013, 09:52

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย pix » พฤหัสฯ. 28 พ.ย. 2013, 21:42

ขับรถแล้วช่วยกันลดโลกร้อน เยี่ยมครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
pix
ไมล์สะสม LV.1
ไมล์สะสม LV.1
 
โพสต์: 28
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 28 ต.ค. 2013, 17:26

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย boydlizm » ศุกร์ 29 พ.ย. 2013, 13:51

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ :geek: 8-)
CFBT No.2292
รุ่น : 1.8S M/T
สีรถ : เงินอลาบาสเตอร์
https://www.facebook.com/Boydlizm
ภาพประจำตัวสมาชิก
boydlizm
ไมล์สะสม LV.7
ไมล์สะสม LV.7
 
โพสต์: 150
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 19 ต.ค. 2013, 02:06

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย Suthonfb » จันทร์ 06 ม.ค. 2014, 11:18

NewweN เขียน:
Devilviper เขียน:รถคันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ

อีกอย่างครับ ท่อไม่ร้อนมากด้วยครับ

เอามือไปอังตอนไหนฮะ ถึงไม่ร้อนมาก :oops:
CFBT No 2130
ภาพประจำตัวสมาชิก
Suthonfb
ไมล์สะสม LV.2
ไมล์สะสม LV.2
 
โพสต์: 41
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 17 ต.ค. 2013, 21:03

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย Ekkachai Ball » พฤหัสฯ. 30 ม.ค. 2014, 15:56

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆคับ :D :D :D :D
No.NCTC.2315 S/AT
สีดำ CRYSTAL BLACK
ภาพประจำตัวสมาชิก
Ekkachai Ball
ไมล์สะสม LV.1
ไมล์สะสม LV.1
 
โพสต์: 31
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 17 ม.ค. 2014, 14:54

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย thanakit » จันทร์ 15 ธ.ค. 2014, 13:09

รถเบนซินถ้าเผาไหม้สมบูรณ์ดีจะมีน้ำหยดที่ปลายท่อไอเสียครับ
1.8 ESPORT
CFBT 2605
ภาพประจำตัวสมาชิก
thanakit
ไมล์สะสม LV.1
ไมล์สะสม LV.1
 
โพสต์: 39
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 13 ก.ย. 2014, 19:24

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย Available » จันทร์ 15 ธ.ค. 2014, 13:41

thanakit เขียน:รถเบนซินถ้าเผาไหม้สมบูรณ์ดีจะมีน้ำหยดที่ปลายท่อไอเสียครับ

:Cc: ถูกต้องแล้วครับ 8-)
ภาพประจำตัวสมาชิก
Available
ไมล์สะสม LV.1
ไมล์สะสม LV.1
 
โพสต์: 30
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 27 พ.ย. 2014, 08:24

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์โดย sompop » อังคาร 16 ธ.ค. 2014, 11:50

bird5388 เขียน:เป็นเพราะตัว catalytic converter มั้งครับลองหาข้อมูลดู
บางคนเปลี่ยนเอาตัวนี้ออกเพื่อให้รถแรงขึ้น
ก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละท่านครับ

สำหรับผมคิดว่า ผมไม่ได้ซื้อรถ Civic เพื่อแต่งให้มันซิ่ง
เอาไว้เดิมๆเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีอยู่แล้วครับ
:Ld:
โดนๆ เหมือนผมเลย เดิมๆนี่ก็วิ่งมันดีครรับ :Bb:
ภาพประจำตัวสมาชิก
sompop
ไมล์สะสม LV.8
ไมล์สะสม LV.8
 
โพสต์: 173
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 15 ต.ค. 2013, 21:18

ย้อนกลับ

ย้อนกลับไปยัง คุณสมบัติรถ New Civic FB

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron