หน้า 2 จากทั้งหมด 2

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 17 มิ.ย. 2013, 21:04
โดย My KOIL
เห็นพี่ๆ สนใจกันหลายคนผมไปศึกษามาเลยเอามาแบ่งปันครับ
แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ (catalytic converter) หรือเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา ซึ่งคนไทยนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า "แคท" นั้น เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ลดไอเสีย ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อุปกรณ์นี้เกิดจากแรงกดดันของภาครัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ต้องการให้รถ ยนต์ทุกคันที่ผลิตออกมาปลดปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ น้อยลง ทั้งนี้จากข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยไอเสียของรถยนต์ต่าง ๆ ที่ผลิตออกมาก่อนปี ค.ศ.1966 (พ.ศ.2509) พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วรถยนต์ 1 คันที่วิ่งเป็นระยะทาง 1 ไมล์ (ประมาณ 1.6 กม.) มีการปล่อยสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นไอน้ำมันที่เหลือจากการไม่ถูกเผาไหม้ออกมาจำนวน 10.6 กรัม ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide - CO) คิดเป็นน้ำหนัก 84 กรัม และปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (nitrogenoxide - NOx) ออกมาคิดเป็นน้ำหนัก 4.1 กรัม แต่กว่าที่จะมีรถยนต์ติดแคทาลิติกฯ รุ่นแรกออกมาจำหน่ายก็ต้องรอถึงปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518) แคทาลิติกฯ ที่ติดรถยนต์รุ่นแรก ๆ นั้นเป็นแบบ 2 ทาง (two-way catalytic converter) สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารไฮโดรคาร์บอนได้เพียง 2 ชนิดเท่านั้น จนปลายทศวรรษที่ 70 จึงมีแคทาลิติกฯ แบบ 3 ทาง (3-way catalytic converter) ที่ลดได้ทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สารไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์การทำงานของแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์

แคทาลิติกฯ ทำหน้าที่เปลี่ยนไอเสีย 3 ชนิดได้แก่ สารไฮโดรคาร์บอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน และไอน้ำ ด้วยปฏิกิริยาทางเคมีออกซิเดชัน (oxydation) และรีดักชัน (reduction) สมการเคมีข้างล่างแสดงถึงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น โดยปฏิกิริยาสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ แต่ว่าอัตราการเกิดจะช้ามาก ดังนั้นจึงต้องใช้สารเร่งปฏิกิริยาหรือแคทาลิสต์ (catalyst) เพื่อให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดเร็วขึ้น
2CO + O2 --------> 2CO2 (1)


CxHy + O2 --------> CO2 + H2O (2)


2NOx --------------> N2 + O2 (3)สารแคทาลิสต์ที่ใช้ในการเปลี่ยนไอเสียเป็นโลหะจำพวก "โลหะมีตระกูล" (novel metals) คือเป็นโลหะที่เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ แพลทินัม (platinum - Pt) แพลเลเดียม (palladium - Pd) และโรเดียม (rhodium - Rh) เหตุที่ต้องใช้สารแคทาลิสต์หลายชนิด เนื่องจากสารแคทาลิสต์หนึ่งเหมาะกับปฏิกิริยาเคมีแบบหนึ่งเท่านั้น โดยโรเดียมถูกใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยารีดักชัน ของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ส่วนแพลทินัม และแพลเลเดียมใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ และสารไฮโดรคาร์บอนพัฒนาการของแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์

การปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแคทาลิติกฯ มีตั้งแต่เริ่มต้น แคทาลิติกฯ รุ่นแรกเริ่มภายในถูกบรรจุด้วยเม็ดอลูมินา (alumina - เป็นวัสดุเซรามิกส์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ Al2O3) ไว้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากใช้เม็ดอลูมินาเป็นฐานรองรับ (substrate) โลหะแคทาลิสต์ แต่ว่าแคทาลิติกฯ รุ่นหลังจนถึงปัจจุบัน โลหะแคทาลิสต์จะถูกเคลือบบนฐานรองรับ ที่มีลักษณะเป็นช่องกลวงคล้ายรังผึ้ง (honeycomb) ซึ่งตัวฐานรองรับอาจทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมหรือคอร์เดียไรต์ (cordierite - เป็นวัสดุเซรามิกส์ชนิดหนึ่ง มีชื่อทางเคมีว่า แมกนีเซียมอลูมิโนซิลิเกต (Mg2Al4Si5O18)) ก็ได้ ฐานรองรับแคทาลิสต์แบบหลังมีข้อดีกว่าแบบเม็ดอลูมินา เนื่องจากลักษณะโครงสร้างที่เป็นช่องกลวงช่วยลดแรงดันย้อนกลับ (back pressure) ของไอเสียได้ดีกว่า แต่ว่าต้นทุนการผลิตฐานรองแบบรวงผึ้งนั้นสูงกว่านอกจากรูปแบบของฐานรองรับที่เปลี่ยนไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอีกอย่างคือ ความหนาแน่นของจำนวนช่องของฐานรองรับ แคทาลิติกฯ รุ่นแรก ๆ (ผลิตออกมาในปี ค.ศ.1974) มีความหนาแน่นของช่องขนาดเล็กประมาณ 200 ช่อง/ตร.นิ้ว และผนังแต่ละช่องมีความหนาราว 0.305 มิลลิเมตร แต่ในปัจจุบันแคทาลิติกฯ ที่ผลิตออกมามีความหนาแน่นของจำนวนช่องหลายรุ่น ตั้งแต่ 400, 600 หรือ 1,000 ช่อง/ตร.นิ้ว ซึ่งผนังของแต่ละช่องหนาเพียง 0.025 มิลลิเมตรเท่านั้น จำนวนช่องที่มากขึ้นทำให้มีพื้นที่ผิวในการทำปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการลดปริมาณก๊าซพิษเพิ่มสูงขึ้นเรื่องของ "ฮวงจุ้ย" ก็สำคัญ! แต่ในที่นี้หมายถึง การจัดเรียงตำแหน่งต่าง ๆ ภายในอุปกรณ์แคทาลิติกฯ เนื่องจากภายในแคทาลิติกฯ มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น 2 อย่าง คือ ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน ซึ่งอาศัยโลหะแคทาลิสต์ต่างชนิดกัน ดังนั้นจึงต้องแยกพื้นที่สำหรับการเกิดปฏิกิริยาเคมีออกจากกัน แคทาลิติกแบบ 3 ทางจึงมีฐานรองรับ 2 ชิ้นแยกจากกัน ชิ้นหนึ่งเคลือบโรเดียมเพื่อเร่งปฏิกิริยารีดักชัน(บริเวณA) อีกชิ้นหนึ่งเคลือบด้วยแพลเลเดียมหรือแพลทินัมเพื่อเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน(บริเวณB) จากปฏิกิริยาเคมี (3) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จะถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจน และก๊าซออกซิเจน ซึ่งออกซิเจนที่ได้จาก (3) สามารถนำไปใช้ทำปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารไฮโดรคาร์บอนต่อได้ ดังนั้นภายในแคทาลิติกฯ จึงออกแบบให้ฐานรองที่เคลือบโรเดียมอยู่ข้างหน้าฐานรองแพลทินัม (หรือแพลเลเดียม) เสมอ
Credit : http://www.mtec.or.th/index.php?option= ... &Itemid=36

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 17 มิ.ย. 2013, 21:05
โดย Devilviper
NewweN เขียน:
Devilviper เขียน:รถคันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ

อีกอย่างครับ ท่อไม่ร้อนมากด้วยครับ

เอามือไปอังตอนไหนฮะ ถึงไม่ร้อนมาก :oops:


ตอนรถจอดกลับมาจากทำงาน

จับท่อก็จับแล้วครับ แต่ท่อผมไม่ใช่ท่อเดิมนะ

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 17 มิ.ย. 2013, 23:53
โดย NewweN
Devilviper เขียน:
NewweN เขียน:
Devilviper เขียน:รถคันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ

อีกอย่างครับ ท่อไม่ร้อนมากด้วยครับ

เอามือไปอังตอนไหนฮะ ถึงไม่ร้อนมาก :oops:


ตอนรถจอดกลับมาจากทำงาน

จับท่อก็จับแล้วครับ แต่ท่อผมไม่ใช่ท่อเดิมนะ

อ่อครับ :Oo:

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: อังคาร 18 มิ.ย. 2013, 22:57
โดย Kengi@Civic
ท่อไม่ร้อนนี่มันดียังไงเหรอครับ รบกวนสอบถามเป็นความรู้ครับผม พอดีไม่ค่อยรู้เรื่องท่อ เกี่ยวกับท่อที่เปลี่ยนมาด้วยป่ะครับผม ทำร้านไหนอ่ะครับ แหะๆ

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: อังคาร 18 มิ.ย. 2013, 23:12
โดย Devilviper
ดีคือ ไม่ร้อนนั่นล่ะครับ ใครไปโดนเนื้อจะไม่พอง แบบมอไซด์

ไอเสียไม่ได้ออกมาเปนควัน มันออกมาเปนไอน้ำ มันร้อนอยู่แปบนึงเท่านั่นล่ะ

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: อังคาร 18 มิ.ย. 2013, 23:39
โดย Kengi@Civic
Devilviper เขียน:ดีคือ ไม่ร้อนนั่นล่ะครับ ใครไปโดนเนื้อจะไม่พอง แบบมอไซด์

ไอเสียไม่ได้ออกมาเปนควัน มันออกมาเปนไอน้ำ มันร้อนอยู่แปบนึงเท่านั่นล่ะ


โห เทพสุดๆฮะ

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: พุธ 19 มิ.ย. 2013, 13:32
โดย Eakachai777
Honda ผลิต H2O คืนธรรมชาติ
:geek: :geek:

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: พุธ 19 มิ.ย. 2013, 18:57
โดย nemesis
Eakachai777 เขียน:Honda ผลิต H2O คืนธรรมชาติ
:geek: :geek:

:) :D

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: อาทิตย์ 25 ส.ค. 2013, 16:44
โดย Tanetane nakrab
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) ความรู้ล้วนๆ สุดยอดดด

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: พุธ 18 ก.ย. 2013, 21:11
โดย NookniC
ความรู้ล้วนๆเลย สำหรับคนไม่มีความรู้ทางนี้อย่างผม :?

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: พุธ 18 ก.ย. 2013, 21:42
โดย optimum
Devilviper เขียน:พึ่งจารู้ว่าเจ้า Civic FB เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไง

วันนี้เปลี่ยนท่อมา แล้วลองเอามือไปอัง จะทดสอบแรงกันลม

ปรากฏว่า มือมีไอน้ำมาเกาะ เปียกฝ่ามือเลย

ควันก็ไม่มีออก มีแต่ลม กับไอน้ำจริง

ที่ท่อเดิม ก็ไม่มีเขม่าควันไอเสียติดที่ปลายเลย มีแต่รอยเปื้อนดินจากฝน

สุดยอดจริงๆ :o
ไปเปลี่ยนท่อ เป็นแบบไหนหรอครับ ... ผมจะได้ขอความรู้ไปเปลี่ยนมั้ง ... ^^

รูปภาพ

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 28 พ.ย. 2013, 21:42
โดย pix
ขับรถแล้วช่วยกันลดโลกร้อน เยี่ยมครับ

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: ศุกร์ 29 พ.ย. 2013, 13:51
โดย boydlizm
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ :geek: 8-)

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 06 ม.ค. 2014, 11:18
โดย Suthonfb
NewweN เขียน:
Devilviper เขียน:รถคันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ

อีกอย่างครับ ท่อไม่ร้อนมากด้วยครับ

เอามือไปอังตอนไหนฮะ ถึงไม่ร้อนมาก :oops:

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. 30 ม.ค. 2014, 15:56
โดย Ekkachai Ball
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆคับ :D :D :D :D

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 15 ธ.ค. 2014, 13:09
โดย thanakit
รถเบนซินถ้าเผาไหม้สมบูรณ์ดีจะมีน้ำหยดที่ปลายท่อไอเสียครับ

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: จันทร์ 15 ธ.ค. 2014, 13:41
โดย Available
thanakit เขียน:รถเบนซินถ้าเผาไหม้สมบูรณ์ดีจะมีน้ำหยดที่ปลายท่อไอเสียครับ

:Cc: ถูกต้องแล้วครับ 8-)

Re: ท่อ Civic FB ไอเสียออกมาเป็นไอน้ำ รู้หรือไม่...

โพสต์เมื่อ: อังคาร 16 ธ.ค. 2014, 11:50
โดย sompop
bird5388 เขียน:เป็นเพราะตัว catalytic converter มั้งครับลองหาข้อมูลดู
บางคนเปลี่ยนเอาตัวนี้ออกเพื่อให้รถแรงขึ้น
ก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละท่านครับ

สำหรับผมคิดว่า ผมไม่ได้ซื้อรถ Civic เพื่อแต่งให้มันซิ่ง
เอาไว้เดิมๆเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีอยู่แล้วครับ
:Ld:
โดนๆ เหมือนผมเลย เดิมๆนี่ก็วิ่งมันดีครรับ :Bb: